MASSAGE

Foretagsmassage

Det finns en stark koppling mellan de anställdas välmående och deras prestation. I de fall anställda har arbeten där det är många stillasittande moment har de i regel problem med rygg och nacke
RH-Gruppens kompetenta massageterapeuter finns tillgängliga för regelbunden massage på er arbetsplats. Regelbunden massage med RH-Gruppens massageterapeuter medför att de anställda kommer att få ett ökat välmående, sova bättre, samt en lägre stressnivå.
Företagsmassage via RH-Gruppen är ett kostnadseffektivt och väldigt uppskattat sätt att tillförsäkra att de anställda mår bra och presterar på en hög nivå.

Kontakta oss för mer information >