SJUKGYMNASTIK

Sjukgymnastik

RH-Gruppen erbjuder högkvalitativ vård i form av  våra sjukgymnaster som alla har bakgrund från  idrottsvärlden.
RH-gruppens sjukgymnaster hjälper till att arbeta preventivt för att förhindra skador. Utifrån individens förutsättningar samt målsättningar skapas ett särskilt anpassat träningsschema, med regelbundna justeringar och uppföljningar.
Ert företag kommer få en stor nytta av RH-gruppens sjukgymnaster som kan skräddarsy program för era anställda ute på arbetsplatsen. Okomplicerade övningar som kan utföras vid ett skrivbord eller övningar som utförs med hjälp av enklare träningsredskap på en mindre yta bidrar snabbt och effektivt till en mer välmående personalstyrka.

Kontakta oss för mer information >