UTBILDNING

Sjukgymnastik

Den svåraste uppgiften som finns är att leda andra. Endast en person som känner sig själv kan förstå sig på andra.

RH-Gruppens ledarskapsutbildningar vänder sig till nya ledare som ännu inte fått alla de verktyg de behöver för att vara en entusiasmerande och effektiv ledare.

RH-Gruppens ledarskapsutbildningar lär unga ledare att arbeta strategiskt för att undvika konflikter, men även hur konflikter skall hanteras. Deltagarna lär sig hur dem ska agera för att vända en konflikt- eller krissituation till något som man kan dra lärdom av och växa som ledare.

RH-Gruppen tillhandahåller enkla och effektiva hjälpmedel hur man ska ge och ta emot feedback, fokus på att beakta hur den som tar emot feedback reagerar känslomässigt på den feedbacken den får erhålla.

Vi skräddarsyr kurser för att möta era unika behov.

Kontakta oss för mer information >